صنعت ساختمان

آدرس نمایشگاه : محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران
زمان برگزاری نمایشگاه میلادی : 2020-08-09 10:00:00 لغایت 2020-08-12 16:00:00
زمان برگزاری نمایشگاه شمسی : 1399-05-19 10:00:00 لغایت 1399-05-22 16:00:00

کسب و کارهایی که در نمایشگاه شرکت کرده اند